เฉลยเเต้มอาชาพิฆาต 3 ทีรุกจน


โจทย์หมากรุกไทย สีดำเดินก่อน 3ที รุกจนเฉลย

เดินม้า จ4-ฉ2

ขาวเดินขุน ช1-ช2


แดงเดินเบี้ยหงาย ช4-ญ3


ขาวเดิน ขุน ช2-ช1


แดงเดิน ง4-ฉ3 รุกจน