อ.ทินกฤตทีมชาติที่โดนด่าแต่สุดท้ายได้ "เหรียญทอง"

 อ.ทินกฤตทีมชาติที่โดนด่าแต่สุดท้ายได้ "เหรียญทอง"