เกร็ดความรู้เรื่องหนังสือ อ.นกกระจิบ

 เกร็ดความรู้เรื่องหนังสือ อ.นกกระจิบ

--------

แกทำออกมาทั้งหมด 7 เล่ม

1 กลยุทธ์สุดยอดเซียนฉบับโบราณ ใครมีนี่โคตรสุด(ไม่มีในภาพ)

2 บันทึกเกม2548 (เล่มล่างสุด) วิเคราะห์เส้นทางแข่งของแกในปี2548

3 ตีม้าซ้าย แบบเรียนอมตะที่ใช้ยาวนานมากถึงปัจจุบันยังนิยมใช้สู้ม้าซ้าย

4 ตีม้าเทียม เน้นการใช้ม้าขวาสู้ม้าเทียมโบราณ

5 กลยุทธ์สุดยอดเซียน 1 เน้นการขึ้นรูปเเล้วเจออะไรแปลกๆเช่นเบี้ยสูง ก้ามปู สี่เบี้ย สามเบี้ย

6 กลยุทธ์สุดยอดเซียน 2 เน้นเดินม้าขวาขุนในปะทะขุนในเเล้วแปรขบวนโจมตี

7 กลยุทธ์สุดยอดเซียน 3 เน้นเดินม้าขวาขุนในปะทะขุนนอกเเล้วแปรขบวนโจมตี

ปล. เล่ม2-3เนื้อหาไม่ซ้ำกันเพราะตำแหน่งขุนเปลี่ยนวิธีเดินก็เปลี่ยน เห็นคนชอบถาม

--------

พิกัดหนังสือ

https://shop.line.me/@makrukthai