หนังสือหมากรุกไทยสุดยอดเซียน2020 เล่มที่2

 หนังสือหมากรุกไทยสุดยอดเซียน2020 เล่มที่2
    อยากเล่นเบี้ยสูง ก้ามปู อยากเปิดหมากแบบสุดยอดเซียนห้ามพลาด
หนังสือเล่มใหม่ผลงานการเขียนของสุดยอดเซียนหนูเทพ


เนื้อหาภายในจะเน้นการเปิดหมากแบบถูกต้องตรงจุดเข้าใจตั้งเเต่ตาเดินแรกอย่างแท้จริง
-เน้นการเปิดเบี้ยสูง
-รับมือเบี้ยสูง
-เปิดก้ามปู
-แก้เม็ดซ้าย


ตัวอย่างบทแรกเบี้ยสูง
เนื้อหาทั้งหมดเป็นทรงหมากแบบใหม่ที่ใช้กันในปัจจุบันของระดับทั่วไปจนไปถึงสุดยอดเซียน