ซ็อตเด็ดทางบ้าน EP9: มีคนเเค่10%เท่านั้นที่เห็นคำตอบที่ถูกต้อง

 ซ็อตเด็ดทางบ้าน EP9: มีคนเเค่10%เท่านั้นที่เห็นคำตอบที่ถูกต้องหมากกลนี้มาจากท่าน ไพโนจน์จากในกลุ่มหมากรุกไทย ฆราวาสผู้ใฝ่รู้ครับ

เฉลยของหมากทรงนี้คือ 4 ทีรุกจนครับลองดูในคลิปได้เลย