โครงสร้างหน้าเบี้ยที่ดี

 โครงสร้างหน้าเบี้ยที่ดี


*เบี้ยเก้า
*เบี้ยคู่(แนวนอน)..เป็นความหมายของเบี้ยเทียมไปในตัว
*เบี้ยผูก
*เบี้ยนอกเบี้ยใน
*เบี้ยสูง ไล่ตามตำแหน่งที่มีคุณค่าได้เปรียบจากมากไปน้อยดังนี้ สูงหน้าโคน>สูงหน้าเม็ด>สูงหน้าขุน>สูงหน้าม้า>สูงหน้าเรือหรือสูงริม
*สูงริมมักไม่นิยมกัน ยกเว้นมีจุดมุ่งหมายที่ดีกว่าคำว่าฝังเบี้ยสูง

*เบี้ยเก้า

-ไม่ทราบที่มาของการเรียกคำนี้ แต่หมายถึงการเดินเบี้ย จ3-จ4 และเดินเม็ดไปอยุ่ที่ จ3

-ปัจจุบัน เห็นบางท่าน ใช้โคนขึ้นไปประจำที่แทนเม็ด ซึ่งอาจอนุโลมเรียกเบี้ยเก้าได้เช่นกัน
---------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยคู่(แนวนอน)
-หมายถึงคู่ในแนวนอน (ถ้าในแนวตั้งจะเรียกเบี้ยซ้อน ซึ่งถือว่าไม่ดี)
-การสร้างเบี้ยคู่นี้ อาจจะมาจากการเดินขึ้นไป หรือจากการกินตัด แล้วรวมหมากเข้ามาหากันก็ได้

-เบี้ยคู่ลักษณะนี้จะมีความหมายของเบี้ยเทียมไปในตัว ซึ่งในปลายกระดานจะมีประโยชน์ต่อการได้รุกจน
-นอกจากนี้ หน้าเบี้ยแบบนี้ยังหยุดการเดิน และการยึดแท่น จากโคนและม้าของอีกฝ่ายได้ แต่ป้องกันเรือได้ไม่ดีนัก(โดยเฉพาะตอนต้นเกม)
-การทำเบี้ยคู่ มักต้องใช้หมากตัวอื่นเข้าช่วย จึงจะปลอดภัยและรักษาหน้าเบี้ยไว้ได้
---------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยผูก
-อาศัยรูป ในเรื่องเบี้ยคู่ ซึ่งไม่ได้มีคู่เดียวนะครับ ลองสังเกตุดู จะมีเบี้ยที่เป็นโครงสร้างเบี้ยคู่หลายชุด แต่ชุดที่เดินหน้าไปและเกิดโครงสร้างที่เห็นชัดคือคู่ ง4+จ5

*เบี้ย ค3 ง4 เป็นเบี้ยที่ผูกกัน และอีกชุดคือ เบี้ย ฉ3 จ4
*เบี้ยผูกทำให้การถูกกินยากขึ้น แต่ถ้าระวังไม่ดี จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามมีช่องทางเข้ามาก่อกวนได้
*เช่่น ช่อง ค4 และช่อง ฉ4 ต้องระวังการถูกทำลายแผงเบี้ย แล้วฝ่ายตรงข้ามยึดเป็นบ่อหรือโพรง ซึ่งจะอันตรายต่อการเดินตัวในภายหลังอย่างยิ่ง
---------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยนอกเบี้ยใน
-ความหมายคำนี้คือการได้ยึดครองพื้นที่ ที่มีพิสัยการเดินได้มากกว่านั่นเอง
- มีแนวคิดใหม่ๆว่า กลางกระดาน ทำให้หมากเดินได้เต็มความสามารถของตัวหมาก และควบคุมการเดิน การบุกได้ดีกว่า 
-ทั้งนี้ไม่ควรยึดติดนะครับ ถ้ามีช่องทางอยู่ก็ใช้ช่องทางที่มีอยู่นั้นได้ แต่ถ้ามีให้เลือก ก็น่าจะพิจารณาเลือกการคุมพื้นที่กลางกระดาน มากกว่าเลือกคุมพื้นที่ริมกระดานครับ

---------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยสูง
-คือเบี้ยที่ไปอยู่ในตำแหน่งสูงกว่าแนวกลางกระดาน คือแถวนอนที่ 5 (เกินกว่าแถว 5 มันเปลี่ยนเป็นเบี้ยหงายไปแล้วครับ)
-ถ้ายึดตำแหน่งได้ถาวรจะมีกำลังในการขัดขวางการขึ้นตัว ตั้งรูปและขยายตัวของอีกฝ่ายได้มาก บางตำแหน่งสูงยังกดดันที่จะโจมตีฝ่ายตรงข้ามอีกด้วย
-ทั้งนี้กำลังและคุณค่าในการขัดขวางดังกล่าว ถือว่า เรียงตามคุณค่ามากไปน้อยคือ คุณค่าได้เปรียบจากมากไปน้อยดังนี้ สูงหน้าโคน>สูงหน้าเม็ด>สูงหน้าขุน>สูงหน้าม้า>สูงหน้าเรือหรือสูงริม
-ข้างล่างนี้คือรูปเบี้ยที่ถือว่าสูง

------------------
สูงหน้าโคน
-เป็นเบี้ยสูงที่ดีที่สุด 
-ลองพิจารณาคุณค่าของการกดดัน และขัดขวางการขึ้นตัวเม็ด โคน ม้า ฝ่ายตรงข้ามดุนะครับ

-------------------
สูงหน้าเม็ด
-เป็นเบี้ยสูงที่มีคุณค่า แต่น้อยลงมา

--------------------
สูงหน้าขุน

--------------------
สูงหน้าม้า

--------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยรุม
-คือเบี้ยด้านนั้นๆ มีจำนวนมากกว่าเบี้ยของคู่ต่อสู้


โครงสร้างหน้าเบี้ยที่ไม่ดี
*เบี้ยกระจาย(ฟันหลอ) ,เบี้ยแยก(เบี้ยลอย)
*เบี้ยซ้อน
*เบี้ยขัดตาเดิน
---------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยกระจาย(ฟันหลอ) ,เบี้ยแยก(เบี้ยลอย)

-ดูจากรูป จะเห็นฝ่ายขาวมีเบี้ยหลายตัวที่ไม่รวมกลุ่ม (เบี้ย ก3 ค4)จะเรียกเบี้ยลักษณะนี้ว่า เบี้ยกระจาย ,เบี้ยฟันหลอ ,เบี้ยแยก,เบี้ยลอย จะเรียกไหนก็ได้
-โครงสร้างเบี้ยของเบี้ยขาวแบบนี้ เป็นโครงสร้างที่ขาดคำว่า "แผงหน้าเบี้ย" ทำให้อานุภาพของการรวมกลุ่มหายไป 
-จะเห็นว่าถึงแม้จำนวนตัวจะไม่ต่างกับเบี้ยดำ แต่เบี้ยฝ่ายขาวดูไม่แข็งแรงในแง่การป้องกันตัวและการป้องกันพื้นที่ รวมทั้งสามารถถูกจับกิน และถูกบุกทำลายให้สูญเสียได้ง่าย
-ในช่วงตอนเริ่มเกม พยายามอย่าให้ี้เกิดโครงสร้างแบบนี้ จะทำให้สูญเสียกำลังหมาก และเดินยากในภายหลัง
--------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยซ้อน

-เบี้ยขาวในช่อง ก และช่อง ช เป็นเบี้ยซ้อน
-เบี้ยซ้อน จะทำให้หน้าเบี้ยเป็นลักษณะเบี้ยลอยที่ขาดความคุ้มครอง และขาดกำลัง
-เบี้ยซ้อนยังทำให้ สูญเสียกำลังหมากที่จะใช้ประโยชน์ เพราะจะมีหนึ่งตัว ไม่สามารถใช้งานได้
-ในช่วงตอนเริ่มเกม พยายามอย่าให้ี้มีเบี้ยซ้อน เพราะจะทำให้การเดินติดขัดภายหลัง 
--------------------------------------------------------------------------------
*เบี้ยขัดตาเดิน

-ดูหมากฝ่ายขาวที่ช่อง จ ถึง ญ
-ขณะนี้อยู่ในระยะเตรียมความพร้อม ทั้งสองฝ่ายวางแผนแปรรูปแปรทาง และขยายตัวหมากเพื่อชิงโครงสร้างที่ได้เปรียบ (คือโครงสร้างหน้าเบี้ย+ตำแหน่งตัวใหญ่+แนวทางการขึ้นตัวขยายตัวเพื่อโจมตี คงจำกันได้นะ)
-ขาวมีแนวคิดจะเดินเบี้ย ฉ3-ฉ4 เพื่อทำโครงสร้างเบี้ยคู่ แต่ในแง่การขยายตัว กลับพบว่า เบี้ย ฉ4 ทำให้พิสัยการเดินเพื่อยึดตำแหน่งของม้า หายไปเป็นเบื้องต้น และถ้ามองเป็นชั้นหลายชั้นขึ้นไป ยังทำให้เม็ดและโคนไม่สามารถเดินไปตำแหน่งที่สูงขึ้นได้
-ดังนั้น เบี้ย ฉ3-ฉ4 จึงไม่ดีเท่าที่ควร เพราะ เบี้ย ฉ4 เป็นเบี้ยขัดตาเดินของหมากฝ่ายตัวเอง ทำให้เมื่อเทียบคุณค่าเบี้ยคู่ที่จะเกิด กับ คุณค่าการขยายตัวของหมากตัวใหญ่ มีไม่เท่าที่ควร ฝ่ายขาวจึงไม่ควรเดินหมากตัวนี้
-หมากที่จะเดินในตำแหน่งนี้ จึงควรเป็น เม็ด จ3-ฉ4 จะดีกว่า เพื่อเดินไปยังตำแหน่งที่สูงขึ้น และยังเปิดโอกาสให้ ม้าและโคนมีทางเดินและการขยายตัวที่ดีกว่าเดิมอีกทางหนึ่ง
-อย่าลืมมองหมากตัวอื่นๆที่เดินได้ หรือมีโอกาสเดินได้ เพราะอาจมีค่าการเดินที่เหมาะสมกว่า ให้ลองฝึกมองหมากหลายๆตัว แล้วเลือกที่ดีที่สุดในสายตาตัวเอง และเดินตัวนั้นออกไป

เครดิตhttp://chef.ucoz.com/gonnabia/gonnabia.html